Inscripcions 2022-2023

Selecciona una modalitat de pagament

Abans d'escollir una d'aquestes dues opcions, s'ha de parlar amb coordinació esportiva.

Inscripció al Club Esportiu

El total es de 450€ que s’abonaran de la següent forma:
Un primer rebut de 125€ en el moment de la inscripció.
Posteriorment s’emetran 5 rebuts de 65€ entre els mesos d’octubre i febrer.

Inscripció a la Fundació

El total es de 290€ que s’abonaran de la següent forma:
Un primer rebut de 125€ en el moment de la inscripció.
Posteriorment s’emetran 5 rebuts de 33€ entre els mesos d’octubre i febrer.