JUAN GONZÁLEZ

JUAN GONZÁLEZ
Encarregat del material
Nom futbolístic:
JUAN

Nom i cognom:
Juan González Morte

Data de Naixement:
22-10-1960

Temporades a l'equip: 
6a temporada

Twitter:
sense usuari