Inscripció al Club Esportiu

Dades personals jugador
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
Has estat inscrit abans o és el primer any?
Tens germans al club?
Dades pare/mare o tutor
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
Dades bancàries
Introdueixi el seu número de compte bancari pel pagament del seu abonament de sòcia / soci
(Format: ES**********************)
Pagament:
125,00€

El total es de 450€ que s'abonaran de la següent forma:

Un primer rebut de 125€ amb data per concretar i posteriorment s'emitiran 5 rebuts de 65€ entre els mesos d'octubre i febrer.

Si no desitja continuar rebent les nostres comunicacions comercials, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a aeprat@aeprat.com amb la paraula BAIXA al assumpte

Gràcies, la inscripció s'ha enviat correctament
Error en enviar el formulari