Política de privacitatA l’AE PRAT  ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 


 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT (AE PRAT)

Finalitat:
Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, si prèviament ha facilitat el seu consentiment per aquesta finalitat.

Drets:
Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d’altres dret, indicats a la informació addicional.

Procedència:
El propi interessat.
 

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT (AE PRAT)
G58069162
C/ ROURE S/N - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA).
934782733
aeprat@aeprat.com
DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.
C/ Irlanda 7 Local - 08030 Barcelona
dpd@allins4b.com
AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A l’A.E. PRAT  tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis, si prèviament ha facilitat el seu consentiment per aquesta finalitat.


QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Durant 5 anys o fins la finalització del servei contractat.QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 
- Consentiment del interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals
 
- Interès legítim del responsable.

- Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

- Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
 
- Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals


 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de ser-ho com a conseqüència del compliment i exercici per part de l'AE PRAT de les seves funcions i obligacions i desenvolupament de les activitats de l’associació; i tots aquells que hagin de tenir accés a les dades amb motiu de la prestació d'un servei a l'AE PRAT necessari pel compliment i exercici de les funcions i obligacions d'aquesta i pel desenvolupament de l'activitat de l’associació.TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes transferències de dades a tercers països.QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a l’AE PRAT  estam tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els
interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AE PRAT  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en cas contrari, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.


Les dades personals sol·licitades son necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o oferir-li els serveis que pugi contractar, pel que, si no ens les facilita, no el podrem atendre correctament ni proporcionar-li el servei que ha sol·licitat.COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Los dades personals que tractem a AE PRAT  provenen del propi interessat.

Las categories de dades que es tracten son:
 
- Adreces postals i electròniques

- Informació comercial

- Dades identificatives de jugadors i socis

- Dades relatives a la salut
 

No es tracten altres categories especials de dades personals (son aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).